logotyplogotyp
logotyp
headerbgbg1headerbgbg1
headerbgbg

Friktion VHF & Hårda ytor UHF


Mälar Trading AB marknadsför Diamantprofil AB:s nyutvecklade produkter gällande friktion VHF samt Hårda Ytor UHS.

Produkterna är en beläggning med en beläggningstjocklek från 0,02 mm till 1,2 mm.
Beläggningen är unik eftersom den är mycket hård och kan beläggas på de flesta stålsorter och även hårdmetall. Ytorna som belägges behöver inte vara plana utan kan ha en bearbetad oregelbunden form och ändå beläggas på hela ytan.

VHF beläggningens fördelar är att greppet behålls vid höga vridmoment. UHS beläggningens fördelar är att man uppnår en mycket hård och slitstark yta.
Lämpliga områden där VHF används:

• chuckbackar
• klämfixturer
• gripdon vid robotanvändning
• gripdon vid gjutning
• friktionshöjande drivdubbar

Lämpliga områden där UHS används:
​​​​​​​

• dubbar till verktygsmaskiner
• styrningar
• skärhållare
• delar till bergborrutrustning
• munstycken
• betongstenstillverkning
• invändiga rörböjar