logotyplogotyp
logotyp
headerbgbg1headerbgbg1
headerbgbg

Tungmetall


Vi kan leverera tungmetall enligt önskemål, allt ifrån rundstavar till komplett färdiga produkter enligt kundritning. Våra sorter är noga utvalda för att täcka ett så brett spektrum som möjligt.

Vi samarbetar med en europeisk tillverkare av tungmetall.
Specifika vikten är mellan 17,0 - 18,5 kg beroende på val av legering.

Tungmetallens egenskaper gör att användningsområdena bland annat är:
• skydd mot radioaktiv strålning
• balanseringsvikter
• vibrationsdämpning för skärhållare