logotyplogotyp
logotyp
headerbgbg1headerbgbg1
headerbgbg

Lasermärkning


Baublys Laser GmbH utvecklar och bygger lasermärkutrustningar för industrin, detta har man gjort sedan slutet av 1970 talet.
Utbudet sträcker sig från enkla manuella stationer till helautomatiserade utrustningar i produktionslinjer med mätning och kontroll av detaljer före och efter lasermärkning.

Hur fungerar lasermärkning


​​​​​​​Baublys Laser GmbH utvecklar och bygger lasermärkutrustningar för industrin, detta har man gjort sedan slutet av 1970 talet.
Utbudet sträcker sig från enkla manuella stationer till helautomatiserade utrustningar i produktionslinjer med mätning och kontroll av detaljer före och efter märkning.
 
Inom verktygsindustrin har man svårt att klara sig utan lasermärkning idag då detta ger en permanent märkning som endast går att slipa bort (med förbehåll för CO2 laser med svart pasta, denna är inte lika permanent)
De flesta lasrar som säljs idag är fiberlasrar som har en våglängd runt 1064 Nm, denna våglängd tillsammans med fiberteknologin gör tekniken avsevärt mycket effektivare än de gamla lamp-pumpade lasrarna som slukar reservdelar och energi.
 
Laserns fördelar är många och det skulle ta för lång tid att gå igenom dem alla i denna text.
Strålens diameter är mellan 6 – 8 mm innan den passerar Scannerenheten som består av två stycken speglar, en för x och en för Y, dessa speglar drivs av galvaniska motorer som har en upplösning och noggrannhet på mindre än 1 tusendel (lite beroende av vilket fokusavstånd som används), scanner enheten och lasern (diodernas på och av samt styrka) styrs via en mjukvara i datorn där man kan ta fram vilka layouter som helst alternativt importera dem från andra format, alla typer av data matrix, streck koder är möjliga att göra.
Efter scanner enheten passerar strålen en fokuseringslins som gör strålen smalare (ned till ca 30 my) för att kunna använda den för att bearbeta material alternativt få en färgförändring.
 
Med hjälp av strålen fyller man ut en text alternativt ett objekt, för att täcka yta med strålen gör man en hatching /bildar ett mönster att täcka ytan med, strålen kan röra sig med ca 3000mm/sek.
 
Olika typer av märkning som kan åstakommas är annealing/färgomslag som ger en svart kontrast i stål utan att skada ytan, denna metod tar lite tid då materialet skall värmas upp tills det ändrar färg.
Gravering är när man ändrar ytan i materialet, denna metod kan ge både mörk och ljus märkning i metalliska material.
Djupgravering är i princip flertal repetitioner av gravering, för ett gott resultat med 3 D effekt (2.5D om man skall vara korrekt) bör man ha en 3D fil som man processar via en mjukvara som delar upp 3 D filen i olika lager som sedan importeras in i lasermjukvaran som kör varje lager som en 2D gravering, resultatet blir lysande, man kan använda denna metod för att skapa fina strukturer direkt i ett verktyg alternativ ta fram gnistelektroder i grafit eller koppar.
 
Hur lång tid det tar att märka ett objekt eller en text är beroende av följande: vilken yta objektet tar (hur mycket som behöver fyllas i) samt vilken typ av märkning man önskar (hur snabbt man kan flytta strålen och med vilken effekt/styrka på ljuset.
Ett riktvärde kan vara 12 tecken, 5 mm höga tar ca 10 sekunder.
Normalt kommer man långt med en laser på 20 watt men även här kan man få ner tiden genom att välja en kraftfullare laser ex 30-100 watt.
 
Vi ställer mer än gärna upp och provmärker era detaljer kostnadsfritt för att visa tekniken och möjligheterna.
logo2012 40x13mm1logo2012 40x13mm1
logo2012 40x13mm
BL5000 transparentBL5000 transparent
BL5000 transparent
bl7000 freigestelltbl7000 freigestellt
bl7000 freigestellt